SXT Buddy V2 – eKFV Version – STVO zugelassen

949,00 

SXT Buddy V2 Modell zugelassen entsprechend der neuen eKFV – 20 km/h schnell